Jak zapojit nováčky a vysvětlit jim firemní hodnoty formou hry

„Náš Bootcamp je nejenom náborová hra simulující reálné projektové situace, ale i prostředek, jak novým kolegům umožnit pochopit a přijmout kulturu firmy. Zapojují se do ní i zkušenější kolegové, kteří si tak principy naší kultury oživují a pomáhá to i vzájemnému poznávání se uvnitř týmu.“

Zapojit nováčky do firemní kultury je nesmírně důležité a určitě to ve firmě řešíte i vy. Tesena pro vás bude zajímavým důkazem toho, že onboarding může být skutečně zábava.